logo De Warmste Teams
Teambuilding zoeken
Omkadering zoeken

Het nut van teambuilding voor thuiswerkers

Teambuilding voor thuiswerkers kreeg de voorbije jaren steeds meer aandacht. De covid-pandemie heeft immers geleid tot het ontstaan van een thuiswerkcultuur die bedrijven ertoe dwingt hun teambuilding doelstellingen en -strategieën kritisch tegen het licht te houden. Voor bedrijven of organisaties met relatief veel thuiswerkers is het belang van teambuilding dan ook niet te onderschatten.

Het gebrek aan fysieke interactie tussen collega’s leidt in de praktijk tot hiaten in de communicatie en een verlies van nuance tijdens online interacties. Medewerkers op afstand voeren meestal korte werkgesprekken, waardoor er geen tijd meer is om de zaken goed te kaderen, het groepsgevoel binnen het team te versterken, de betrokkenheid met het bedrijf te bevorderen, de persoonlijke motivatie te behouden, ...

 

gevoel van isolatie bij thuiswerkers

 

Teambuilding voor thuiswerkers als remedie tegen isolatie

Volgens een recent onderzoek in de V.S. zou de productiviteit van louter thuiswerkende medewerkers tot 20% verlagen ten gevolge van een gevoel van ‘isolatie’. Het op geregelde tijdstippen samenbrengen van thuiswerkende collega’s is dan ook een noodzakelijke maatregel die nog moeilijk overschat kan worden.

Uiteraard kan men de aanwezigheid op het bedrijf op bepaalde dagen of uren faciliteren of verplichten. Maar ook een teambuilding sessie met een specifieke doelstelling zal ongetwijfeld als zinvol ervaren worden en ruimte bieden om op een informele manier het groepsgevoel te versterken.

 

Concrete resultaten van teambuilding voor thuiswerkers

Teambuilding activiteiten en workshops hebben naast het inhoudelijke veelal een ludieke ondertoon. Deze speelse opbouw zorgt ervoor dat een teamactiviteit niet als een verplichting wordt ervaren, terwijl het wel degelijk bijdraagt tot specifieke bedrijfsdoelstellingen inzake collegialiteit, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Werknemers (her)vinden hun motivatie en worden in de gelegenheid gesteld verborgen kwaliteiten voor de ganse groep en hun leidinggevenden te etaleren.

 

Lees ook onze blog soorten teambuilding ifv een aantal specifieke doelstellingen

 

Het DWT Kwaliteitscharter

Onze Warme Partners worden regelmatig bezocht en onderschreven het DWT Kwaliteitscharter met betrekking tot (o.a.) :

  • te hanteren professionele standaarden en klantgerichtheid
  • een beste prijs garantie waarbij via onze website maximaal het gangbare tarief wordt gehanteerd
  • klantvriendelijke procedures, communicatie en omgangsvormen
  • rechtvaardige en empathische klachtenbehandeling
  • verplichte verzekering burgelijke aansprakelijkheid
  • transparantie inzake offertes en facturatie

is een initiatief van
RUDVANS BV
info@dewarmsteteams.be
maatschappelijke zetel
Ten Boslaan 16
2980 Zoersel
(dit is geen bezoekadres)

en warm aanbevolen door
FEESTVARKEN vzw
Balsakker 85
2275 Lille
www.feestvarkenvzw.be

magnifiercross