logo De Warmste Teams
Teambuilding zoeken
Omkadering zoeken

Algemene voorwaarden

Inleiding

De website www.dewarmsteteams.be is een B2B portaal onderhouden door Rudvans bv en heeft louter tot doel informatie te verstrekken op basis waarvan aanbieders en gebruikers/aanvragers van bedrijfsevenementen en omkadering met elkaar in contact kunnen komen.

Het sluiten van de overeenkomsten tussen aanbieders/'Warme Partners' enerzijds en gebruikers/aanvragers anderzijds gebeurt rechtstreeks tussen partijen en is onderworpen aan de daarin onderling overeengekomen bepalingen en  voorwaarden.

De afspraken tussen Rudvans bv en aanbieders/'Warme Partners' worden geregeld in afzonderlijke overeenkomsten en volgens de bepalingen en voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Met betrekking tot het gebruik van deze website wordt naar onderstaande disclaimer verwezen.

 

Disclaimer

Definities

Website: www.dewarmsteteams.be en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de Website;

Aanbieder: partij waarvan producten of diensten op de Website worden vermeld

 

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemmen Gebruiker en Aanbieder in met deze disclaimer.

 

Rudvans bv werkt de inhoud van de Website regelmatig bij en actualiseert de Website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van de Website onvolledig of verouderd is;

Rudvans bv geeft tevens de mogelijkheid aan derden ('Aanbieders') om dmv een gepersonaliseerde login en specifieke schrijfrechten de informatie mbt hun bedrijf op de Website zelf up-to-date te houden;

Rudvans bv kan naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment vrij een einde stellen aan de vermelding van producten of diensten van een Aanbieder op de Website en hoeft haar beslising ter zake niet te motiveren;

Rudvans bv is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar op de Website naar verwezen wordt;

Rudvans bv biedt geen garantie over de veiligheid van de Website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de Website;

Rudvans bv verschaft informatie op de Website, zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent;

Rudvans bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op deze Website;

Rudvans bv kan de Website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen;

Rudvans bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging  van haar Website;

Gebruiker en Aanbieder zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de Website;

 

 

magnifiercross