logo De Warmste Teams
Teambuilding zoeken
Omkadering zoeken

Soorten teambuilding ifv een aantal specifieke doelstellingen

 

De 'juiste' teambuilding organiseren klinkt misschien eenvoudig, maar het implementeren ervan kan nogal verwarrend zijn. Daarom is het van belang om de verschillende soorten teambuilding ifv een aantal specifieke doelstellingen beter te begrijpen.

 

Op ‘activiteit’ gebaseerde soorten teambuilding

Een op activiteiten gebaseerde vorm van teambuilding geeft uw medewerkers een pauze in de dagelijkse werkroutine. Het helpt het team om uit hun comfortzone te stappen. Hier genieten de teamleden van verschillende mentale of fysieke activiteiten die zowel binnen als buiten kunnen worden uitgevoerd.

Het organiseren van gezamelijke activiteiten of bedrijfsuitjes verbetert de communicatie tussen teamleden. Het verbindt ze persoonlijk en leidt tot het ontdekken van verborgen eigenschappen. Wanneer activiteiten buiten het bedrijf niet haalbaar of niet wenselijk zijn, staat er tevens een gans arsenaal aan al dan niet dagvullende teamactiviteiten ter beschikking dewelke bij u op het bedrijf komen.

Voorbeelden van actieve soorten teambuilding

Voorbeelden van op activiteiten gebaseerde teambuildings kan u vinden onder avontuurlijke teambuilding - culinaire teambuilding - gemotoriseerde teamevents - shooting games - sportieve teambuilding

 

Op ‘communicatie’ gebaseerde soorten teambuilding

Zeker voor een team met relatief veel nieuwe leden kan een op communicatie gebaseerde teambuilding een geweldige ijsbreker zijn. Door dit soort groepsopbouwende aanpak kan het team de collega’s beter leren kennen en worden persoonlijke banden aangehaald. Dit zal helpen om communicatiebarrières te doorbreken, de interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren en vertrouwen tussen de werknemers op te bouwen.

Voorbeelden van communicatieve soorten teambuilding

Voorbeelden van op communicatie gebaseerde teambuildings kan u vinden onder city games - escape games

 

Op ‘vaardigheden’ gebaseerde soorten teambuilding

Denkt u aan een teambuildingervaring die tegelijkertijd leuk en productief kan zijn? Een op vaardigheden gebaseerde teambuildingactiviteit kan de vaardigheden van de teamleden verbeteren die nodig zijn voor hun respectievelijke taken.

Werknemers verwerven vaardigheden die nuttig zijn voor hun werk, waardoor de algehele prestaties van het team zullen verbeteren. Ze nemen deel aan verschillende trainingen en workshops zoals leiderschapsvaardigheden, managementvaardigheden, onderhandelen, conflictbeheersing en creatief denkvermogen.

Voorbeelden van soorten teambuilding rond vaardigheid

Voorbeelden van op vaardigheden gebaseerde teambuildings kan u vinden onder workshops en creatieve teambuilding

 

Op ‘persoonlijkheid’ gebaseerde soorten teambuilding

Een werkplek kan een mix (en match?) zijn van allerlei soorten persoonlijkheden. Daarom moeten managers de verschillende persoonlijkheidstypes kunnen identificeren en koesteren.

Teamleiders kunnen een persoonlijkheidstest uitvoeren en vervolgens de taken overeenkomstig coördineren om het beste in alle groepsleden naar boven te halen. Dit helpt medewerkers hun collega’s op individueel niveau te leren kennen. Ze leren het unieke karakter te waarderen dat in iedereen schuil gaat.

Sommigen presteren misschien beter als ze met een grote groep mensen kunnen werken, terwijl anderen misschien de voorkeur geven aan kleine groepen.

Managers kunnen taken toewijzen op basis van persoonlijkheidstypes. Het zal leiden tot een beter begrip en een grotere effectiviteit in het team.

Voorbeelden van soorten teambuilding rond persoonlijkheid

Voorbeelden van op persoonlijkheid gebaseerde teambuildings kan u vinden onder educatieve teambuilding - speelse teambuilding

 

Op ‘probleemoplossing’ gebaseerde soorten teambuilding

Uitdagingen zijn onvermijdelijk in elke teamdynamiek. Maar als er een groot aantal mensen bij betrokken is kunnen er binnen de groep botsingen ontstaan ...

Probleemoplossende activiteiten kunnen de communicatie en interpersoonlijke relaties verbeteren en de verschillen herstellen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De teamleider moet het probleem identificeren en analyseren. Vervolgens moet deze bepalen wat de beste handelwijze is.

Je kan dit proces bewerkstelligen door toffe activiteiten of oefeningen voor het team te introduceren. Tegelijkertijd kun je leren hoe je als team samen kunt werken en groeien.

Teamleden moeten met een open mind deelnemen en verschillende ideeën en oplossingen beoordelen. Hierdoor krijgen ze een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van het team als geheel.

Voorbeelden van oplossingsgerichte soorten teambuilding

Voorbeelden van op probleemoplossing gebaseerde teambuildings kan u vinden onder puzzelen & quizzen - escape games - stadsspelen

 

Op ‘waarden’ gebaseerde soorten teambuilding

Niet enkel Millennials en Gen Y-werknemers voelen zich betrokken bij het sociaal welzijn. Zowel als bedrijf als individueel wil men immers graag iets terug te doen voor de samenleving. Van alle soorten teambuilding is deze vorm van teamactiviteiten dan ook het meest 'waardevol'.

Een op waarden gebaseerde teambuilding is een win-winsituatie voor zowel de organisatie als de medewerkers. Organisaties kunnen hun MVO-doelen combineren met een aantal leerzame teambuildingactiviteiten. Het kan de werknemers een betekenisvolle ervaring bieden door bij te dragen aan de samenleving en een positieve impact maken op de levens van mensen die het wat moeilijker hebben.

Het is trouwens voldoende bewezen dat dergelijke activiteiten zowel de betrokkenheid als het moreel van de medewerkers en de arbeidstevredenheid vergroten. Dit kan tevens een sleutelfactor zijn bij het aantrekken van jong talent voor het bedrijf.

Voorbeelden van soorten teambuilding rond waarden

Feestvarken vzw organiseert teambuildings met als doel élk kind een fijne verjaardag te bezorgen en laat u hier actief aan meehelpen. Lees meer over de werking van Feestvarken vzw in onze MVO/CSR sectie. Voorbeelden van op waarden gebaseerde teambuildings door Feestvarken vzw kan u vinden onder sociaal bewuste teambuildings

 

Lees ook onze blog 'Wat is een goede teambuilding?'

Het DWT Kwaliteitscharter

Onze Warme Partners worden regelmatig bezocht en onderschreven het DWT Kwaliteitscharter met betrekking tot (o.a.) :

  • te hanteren professionele standaarden en klantgerichtheid
  • een beste prijs garantie waarbij via onze website maximaal het gangbare tarief wordt gehanteerd
  • klantvriendelijke procedures, communicatie en omgangsvormen
  • rechtvaardige en empathische klachtenbehandeling
  • verplichte verzekering burgelijke aansprakelijkheid
  • transparantie inzake offertes en facturatie

is een initiatief van
RUDVANS BV
info@dewarmsteteams.be
maatschappelijke zetel
Ten Boslaan 16
2980 Zoersel
(dit is geen bezoekadres)

en warm aanbevolen door
FEESTVARKEN vzw
Balsakker 85
2275 Lille
www.feestvarkenvzw.be

magnifiercross